Bragdy’r Beirdd

Nosweithiau barddoniaeth byw

Clawr Cyfrol Bragdy'r Beirdd

Cyfrol Bragdy’r Beirdd

Ar ôl saith mlynedd yn cynnal digwyddiadau barddol, cyhoeddwyd Cyfrol Bragdy’r Beirdd i gyd-fynd ag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru â Chaerdydd yn 2018.

Cynnwys Cyfrol Bragdy’r Beirdd

Cerddi

Torf noson Anntastig

Cerddi Cyfrol Bragdy’r Beirdd

Ar y cyd â Cyhoeddiadau Barddas rydym wedi cyhoeddi cyfres o draciau sain a llun i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2018. Mae’r cerddi hyn oll wedi eu cynnwys yng Nghyfrol Bragdy’r Beirdd a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018. Traciau sain

Iestyn Tyne - Chwefror 2017

Cerddi Iestyn Tyne – Rhan 1

Cerddi Iestyn Tyne o ran gyntaf y noson. Bu’n fardd gwadd yn noson Bragdy’r Beirdd ym mis Chwefror 2017. Cerddi Iestyn Tyne Dyma’r cerddi sydd i’w clywed gan y bardd yn y  rhan gyntaf hon: Celf Fodern Coelcerth Llun o bell Yr Ysgwrn / Y Refugee