Cerddi

Cerddi sydd wedi eu perfformio yn nosweithiau Bragdy’r Beirdd

Cerddi Cyfrol Bragdy’r Beirdd

Torf noson Anntastig

Ar y cyd â Cyhoeddiadau Barddas rydym wedi cyhoeddi cyfres o draciau sain a llun i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2018. Mae’r cerddi hyn oll wedi eu cynnwys yng Nghyfrol Bragdy’r Beirdd a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018. Traciau sain

Cerddi Iestyn Tyne – Rhan 1

Iestyn Tyne - Chwefror 2017

Cerddi Iestyn Tyne o ran gyntaf y noson. Bu’n fardd gwadd yn noson Bragdy’r Beirdd ym mis Chwefror 2017. Cerddi Iestyn Tyne Dyma’r cerddi sydd i’w clywed gan y bardd yn y  rhan gyntaf hon: Celf Fodern Coelcerth Llun o bell Yr Ysgwrn / Y Refugee