Yn y Gors

Noson SiwperCêt ac ambell Fêt2013
Clwb Rygbi Tregaron
Cyfeiriad:
Station Rd, , Tregaron, SY25 6HY

  Awst 2, 2022
  17:00 – 22:00

Mae Bragdy’r Beirdd yn dychwelyd i’r Eisteddfod yn Nhregaron gyda Yn y Gors: noson dan arweiniad Ifor ap Glyn, lle bydd beirdd yn suddo i ddyfnderoedd awen i ddyrchafu ardal Tregaron ar gerdd a chân.