Rhai o feirdd Cyfrol Bragdy'r Beirdd yn noson Siwper Cêt ac ambell Fêt yn 2012

Gigs y gorffennol

Mae’r gigs yma eisoes wedi bod. Mae croeso i chi eu pori, ond os dymunwch, ewch i weld y gigs sydd ar y gweill.

Dyddiad:  Hydref 5, 2022

Noson o gerddi a chaneuon i ddathlu llwyddiant un o hoelion wyth y bragdy – sef Llŷr Gwyn Lewis.

Ymunwch â ni mewn lleoliad newydd. Mae Motel Nights yn far ar Paper Mill Road, heb fod ymhell o Barc Fictoria.


Dyddiad:  Awst 2, 2022

Mae Bragdy’r Beirdd yn dychwelyd i’r Eisteddfod yn Nhregaron gyda Yn y Gors: noson dan arweiniad Ifor ap Glyn, lle bydd beirdd yn suddo i ddyfnderoedd awen i ddyrchafu ardal Tregaron ar gerdd a chân.

 


Dyddiad:  Gorffennaf 10, 2020

Yn nhrydedd bennod Swig Sydyn mae gennym gerddi a chaneuon gan Sion Aled, Gwyneth Glyn, Morgan Owen, Anni Llŷn ac Iestyn Tyne.


Dyddiad:  Mehefin 19, 2020

Yn ail bennod Swig Sydyn cawsom gerddi a chaneuon gan Geraint Løvgreen, Elinor Wyn Reynolds, Aron Pritchard, Llio Maddocks ac Osian Wyn Owen.


Dyddiad:  Mai 29, 2020

Yn y bennod gyntaf hon o Swig Sydyn, cawsom gerddi amserol gan Gruffudd Owen, Caryl Bryn, Carwyn Eckley, Grug Muse, Iwan Rhys a Manon Awst gydag Ifor ap Glyn yn llywio.


Dyddiad:  Rhagfyr 5, 2019

Noson i lansio cyfrol Chwyn: Blodeugerdd Barddas o gerddi doniol, deifiol a di-chwaeth gyda cherddoriaeth gan ein gwestai cerddorol Catrin Herbert.


Dyddiad:  Hydref 17, 2019

Mae Bragdy i Brifeirdd 2019 yn gyfle i ddathlu llwyddiannau’r prifeirdd Jim Parc Nest a Guto Dafydd yn Eisteddfod Sir Conwy 2019.


Dyddiad:  Mehefin 21, 2019

Bydd Bragdy’r Beirdd eleni yn cynnal noson yng Nghastell Caerdydd fel rhan o ŵyl Tafwyl ei hun.


Dyddiad:  Chwefror 7, 2019

Ym mis Chwefror 2019 byddwn yn croesawu Karen Owen a chriw newydd o feirdd a fydd yn rhoi blas ychwanegol i nosweithiau’r Bragdy.


Dyddiad:  Hydref 18, 2018

Bragdy i Brifeirdd – Noson i ddathlu llwyddiannau eisteddfodol ei prifeirdd, an prif ddramodydd, newydd!


Dyddiad:  Awst 6, 2018

Y Siwper Stomp fydd y stomp farddonol fwyaf a welodd Cymru erioed ar lwyfan Theatr y Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.


Dyddiad:  Mehefin 29, 2018

Dewch i noson lansio Cyfrol Bragdy’r Beirdd lle bydd Beirdd y Bragdy yn dod ynghyd i berfformio cerddi hen a newydd, doniol a dwys.


Dyddiad:  Rhagfyr 7, 2017

Dewi Prysor fydd gwestai arbennig Bragdy’r Beirdd yn y parti Nadolig a fydd yn cael ei gynnal ar nos Iau 7 Rhagfyr 2017 yn Columba Club, Caerdydd.


Dyddiad:  Hydref 5, 2017

Bragdy’r Beirdd yn cyflwyno noson arbennig iawn – Bragdy i Brifardd – i ddathlu camp ein pen bragwr, y Prifardd Osian Rhys Jones.


Dyddiad:  Medi 16, 2017

Bydd Bragdy’r Beirdd yn dangos creadigrwydd gwrthryfelgar mewn gŵyl wahanol rhwng 16 Medi – sef gŵyl Annibyniaeth IndyFest Caerdydd.


Dyddiad:  Awst 8, 2017

Cynhelir noson WYLFA Beirdd, noson farddol Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 ar Fferm Penrhos, gyda thomen o feirdd a Geraint Lovgreen a’r Enw Da yn canu.


Dyddiad:  Mehefin 29, 2017

Y cerddor Huw Chiswell a’r bardd Grug Muse fydd gwesteion Bragdy’r Beirdd ar y nos Wener yn ystod wythnos Tafwyl ym mis Mehefin 2017.


Dyddiad:  Ebrill 27, 2017

Bydd Meic Stevens yn westai i ni yn Bragdy’r Beirdd mis Ebrill 2017. Mae’n fraint enfawr cael y swynwyr o Solfa y ny Columba Club, Caerdydd.


Dyddiad:  Chwefror 2, 2017

Iestyn Tyne yw gwestai Bragdy’r Beirdd ym mis Chwefror 2016. Cawn gerddi a chaneuon gan Iestyn sy’n fardd ac yn gerddor dawnus tu hwnt.


Dyddiad:  Medi 15, 2016


Dyddiad:  Awst 2, 2016Dyddiad:  Awst 4, 2015


Dyddiad:  Gorffennaf 3, 2015
Dyddiad:  Awst 6, 2014
Dyddiad:  Awst 6, 2013


Dyddiad:  Mehefin 21, 2013Dyddiad:  Rhagfyr 6, 2012


Dyddiad:  Medi 27, 2012


Dyddiad:  Mehefin 21, 2012