Cyfres y gig: Swig Sydyn

Mae Swig Sydyn yn yn gyfres o gigs tua ugain munud o hyd sydd wedi eu cynnal ar-lein, lle bydd beirdd yn cyflwyno cerddi amserol.

Poster Swig Sydyn 3

Swig Sydyn 3

Yn nhrydedd bennod Swig Sydyn mae gennym gerddi a chaneuon gan Sion Aled, Gwyneth Glyn, Morgan Owen, Anni Llŷn ac Iestyn Tyne.

  Gorffennaf 10, 2020

    20:00 – 20:30


Poster Swig Sydyn 2

Swig Sydyn 2

Yn ail bennod Swig Sydyn cawsom gerddi a chaneuon gan Geraint Løvgreen, Elinor Wyn Reynolds, Aron Pritchard, Llio Maddocks ac Osian Wyn Owen.

  Mehefin 19, 2020

    20:00 – 20:30


Poster Swig Sydyn

Swig Sydyn, y swig cyntaf!

Yn y bennod gyntaf hon o Swig Sydyn, cawsom gerddi amserol gan Gruffudd Owen, Caryl Bryn, Carwyn Eckley, Grug Muse, Iwan Rhys a Manon Awst gydag Ifor ap Glyn yn llywio.

  Mai 29, 2020

    20:00 – 20:20