Bragdy i Brifardd


Columba Club
Cyfeiriad:
88 Heol Llandaf, , Caerdydd, CF11 9NN

  Hydref 5, 2017
  19:30 – 20:00

Bragdy’r Beirdd yn cyflwyno noson arbennig iawn – Bragdy i Brifardd – i ddathlu camp ein pen bragwr, y Prifardd Osian Rhys Jones.