Cyfres y gig: Bragdy'r Beirdd yn yr Eisteddfod

Bob blwyddyn yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd Bragdy’r Beirdd yn cynnal gigs arbennig wedi eu cyflwyno gan Ifor ap Glyn.

Bydd peth wmbreth o feirdd yn cymryd rhan yn canu’r dwys a’r digri, y tocynnau oll wedi eu gwerthu a’r noson dan ei sang.

Y Prifardd Rhys Iorwerth, un o berfformwyr Y Siwper Stomp, yn perfformio cerdd mewn noson Bragdy'r Beirdd

Y Siwper Stomp

Y Siwper Stomp fydd y stomp farddonol fwyaf a welodd Cymru erioed ar lwyfan Theatr y Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru.

Theatr Donald Gordon

  Awst 6, 2018

    20:00 – 23:00


WYLFA Beirdd

WYLFA Beirdd

Cynhelir noson WYLFA Beirdd, noson farddol Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 ar Fferm Penrhos, gyda thomen o feirdd a Geraint Lovgreen a’r Enw Da yn canu.

  Awst 8, 2017

    20:00 – 23:00


Sieffre, Sieffre!

Clwb Pêl-droed y Fenni

  Awst 2, 2016

    20:00 – 23:00


Noson SiwperCêt ac ambell Fêt2013

Anntastig!

Clwb Rygbi COBRA

  Awst 4, 2015

    20:00 – 23:00


Yn y Coch!

Clwb Criced Llanelli

  Awst 6, 2014

    20:00 – 23:00


Siwper Cêt ac Ambell Fêt

Clwb Rygbi Dinbych

  Awst 6, 2013

    20:00 – 23:00