Swig Sydyn 2

Poster Swig Sydyn 2

  Mehefin 19, 2020
  20:00 – 20:30

Yn ail bennod Swig Sydyn cawsom gerddi a chaneuon gan Geraint Løvgreen, Elinor Wyn Reynolds, Aron Pritchard, Llio Maddocks ac Osian Wyn Owen.

Gwyliodd dros fil o bobl bennod gyntaf Swig Sydyn ar YouTube a Facebook. Peidiwch â cholli’r ail!

Gwylio Swig Sydyn 2

Gallwch wylio hefyd ar dudalen Facebook Bragdy’r Beirdd.


Cyfres: Swig Sydyn