Swig Sydyn, y swig cyntaf!

Poster Swig Sydyn

  Mai 29, 2020
  20:00 – 20:20

Yn y bennod gyntaf hon o Swig Sydyn, cawsom gerddi amserol gan Gruffudd Owen, Caryl Bryn, Carwyn Eckley, Grug Muse, Iwan Rhys a Manon Awst gydag Ifor ap Glyn yn llywio.

Os na chawsoch gyfle i wylio neu wrando ar Swig Sydyn ar y dydd, gallwch wylio neu wrando yn ôl.

Gwylio’r Swig Sydyn cyntaf

Gwrando ar y podlediad


Cyfres: Swig Sydyn